Previous - This Album - All Albums - Next

Wishes

Wishes

At the Asakusa shrine next to Sensoji temple

2005-05-15 05:49:48 UTC